Fokus Praha vybuduje Dům zotavení, novou a v ČR zatím ojedinělou službu

Dům zotavení, Recovery houseMáme velkou radost, že jsme dostali od správců sítě sociálních služeb v Praze zelenou pro budování Domu zotavení, neboli Recovery house. Tomu předcházelo několikaleté plánování a uvažování, jak smysluplně tuto, v Česku málo známou službu vybudovat a financovat. Z Národního akčního plánu pro duševní zdraví 2020–2030 vyplývá, že je to služba chtěná, ale vzhledem k postavení někde mezi sociálními a zdravotními službami je obtížné jí provozovat. Ale nám se to konečně podaří! Dům zotavení začínáme letos budovat v rámci restrukturalizace (plánovaných změn) služby chráněného bydlení, které spadá pod Centrum Nábřeží.

Základní principy Domu zotavení/Recovery house jsme již popsali např. zde. Jedná se o službu postavenou výhradně na podpoře svobody a odpovědnosti a na prorůstových dovednostech obyvatelů/klientů. Takže na tomto místě si dovolíme jen pár citací z výzkumu a vývoje Recovery house v italském Terstu. A pár našich konkrétních termínů a milníků.

Dr. Roberto Mezzina např. říká o zotavení: Zotavení je v kontextu duševního zdraví jedinečný proces emancipace s ohledem na okolnosti každého jednotlivce, včetně těch s diagnózou vážných duševních onemocnění (SMI). Proto je procesem, prostřednictvím kterého jednotlivec získává kontrolu nad svým životem, přikládá svým zkušenostem význam a “bere si zpátky” odpovědnost a vlastnictví nad svým životem. Následně je pak schopný úspěšně překonat své existenciální, sociální a psychologické těžkosti.“

O Recovery house Mezzina dále píše: „Účastníci pobytu RH byli primárně lidé s neobyčejnými zážitky (například slyšení hlasů), kteří ještě nenašli cestu, jak svou krizi řešit. Teoretický rámec byl do velké míry inspirován učícím se procesem těch, kteří procesem zotavení prošli a následně založili hnutí vedená samotnými uživateli. Jednou z ústředních myšlenek bylo zapojení neobyčejných zážitků do procesu, ne snaha potlačit je. Být v “bezpečném vztahu” se zvláštními zkušenostmi nouze může jednotlivci pomoci (znovu) získat nad nimi kontrolu.“

Moc se těšíme, že můžeme právě my otevírat nové cesty k zotavení u nás v ČR a že máme kde čerpat zkušenosti z podobných procesů kolegů v zahraničí, ale i například z Chomutova, od kolegů z Fokusu Labe. Prvním krokem je hledání vedoucí/ho tohoto projektu, která/který bude mít na starost budování týmu, metodické, provozní a organizační záležitosti. Počítáme s tím, že hlavní slovo (název, program, konkrétní obsah služby atd.) budou mít obyvatelé RH. Jsem velmi rád, že proškolení a podporu vznikajícího týmu přislíbil Dipl. Psych et Mgr. et M. Psych. Adi Hasanbašić z Centra duševního zdraví pro Prahu 8, který má zkušenosti s rozvíjením sítí Slyšení hlasů v různých částech Evropy, výukou metody Otevřeného dialogu, Narativní terapií. Díky svým zkušenostem je v kontaktu se zahraničními odborníky, kteří nám Dům zotavení pomůžou metodicky uchopit.

Všichni, kteří se budeme podílet na tomto novém projektu, máme své sny, představy a očekávání, ale také velký respekt před nečekanými výzvami, které nás čekají při vykročení tímto směrem. Jsme však přesvědčeni, že je to další krok, který bude mít pozitivní dopad na životy lidí se zkušeností s duševním onemocněním v naší republice a i pro celou reformu péče o duševní zdraví (Nenechte se přesvědčit, že je to reforma psychiatrie; a spolu s námi propagujte pojem duševního zdraví!).

Naším cílem je vybudovat profesionální, kvalitní a efektivní službu, která bude stát pevně na principech zotavení a díky tomu bude moci podporovat procesy zotavení našich klientů. Díky tomu Fokus Praha rozšíří a zkvalitní své služby a pomůže změně paradigmatu služeb pro duševní zdraví v ČR.

Více si o konceptu Recovery house můžete přečíst např. zde:

https://jps.library.utoronto.ca/index.php/rmh/article/view/31909/24382
https://imhcn.org/trieste-recovery-house-and-learning-community-18-months-later/     

Autoři:

Jan Sobotka – výkonný ředitel Fokusu Praha
Gabriela Kallová – ředitelka Centra Nábřeží Fokusu Praha                                

Více novinek
Přejít nahoru