Komunitní centrum Dílna

Poskytujeme služby s respektem ke každému, kdo navštíví naše komunitní centrum Dílna, které vytváří prostor pro společné setkávání, tvoření v různých kurzech, seminářích, přednáškách, klubové činnosti.

Našim cílem je rozvíjení tvořivosti, zvyšování sebevědomí, zplnomocňování, začleňování do komunity.

V Dílně se scházejí lidé se zkušeností s duševním onemocněním z celé Prahy a lidé z blízké komunity. První návštěvu si domluvte na tel. čísle 774 804 920.

Aktuální program Dílny naleznete ZDE.

 

 dilna1  dilna2  dilna3

Vybrat jinou službu Fokusu Praha