Individuální psychoterapie – přihlašování je ukončené

Přihlašování na individuální psychoterapii je ukončené. Místa jsou plně obsazena. Náhradníky již také nepřijímáme. Sledujte naše stránky a sociální sítě, kde Vás aktuálně informujeme o možnostech zapojení se do našich programů. Také zde opět uvedeme, až bude přihlašování na individuální terapii otevřené. Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na viděnou s novými klienty.

Vážení zájemci o individuální psychoterapii, místa na vstupní pohovory se tentokrát zaplnila během krátké chvíle. Minule se obsazoval stejný počet několik dní. Sice nás těší zájem o psychoterapii a naše terapeuty, ale zároveň je nám zřejmé, že na řadu z Vás se bohužel nedostalo. S větším množstvím přihlášených už bychom se nedokázali sejít, aniž bychom neubrali čas klientům, kteří k nám už na terapii docházejí. Zároveň věříme, že brzy budeme moci otevřít přihlašování znovu. 

Individuální psychoterapie

Individuální psychoterapie je příležitostí k pravidelné práci na sobě. Vyžaduje navázání důvěrného vztahu s terapeutem. Její součástí je hlubší prozkoumání vašeho prožívání, myšlenek, chování a vztahů. Potřebná je otevřenost k sobě samému a ochota věnovat se i nepříjemným tématům. S podporou terapeuta klient postupně přichází na to, co potřebuje ve svém životě změnit a tyto změny realizuje.

Individuální psychoterapie je specifickou formou léčby, která od klienta vyžaduje velkou míru vlastního zapojení do léčebného procesu. Její výsledky obvykle nepřicházejí hned. Proto nemusí vyhovovat každému a být stejně užitečná v každé fázi procesu zotavování. Před zahájením terapie u nás klienti pokaždé prochází vstupním psychologickým vyšetřením. Během něj s odborníkem proberou svou zakázku do terapie v kontextu svého životního příběhu. Pokud je pro ně terapie vhodná, jsou zapsáni na pořadník.    

Klienti k nám docházejí na terapii pravidelně ve všední dny od 9:00 do 17:00 (poslední terapie začínají v 16:00). Frekvence docházky je individuální – jednou týdně až jednou měsíčně. Délka docházky je časově omezená na rok s možností prodloužení. Neposkytujeme dlouhodobou časově neohraničenou psychologickou podporu.

Individuální psychoterapie i vstupní psychologické vyšetření je hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Pokud máte zájem o péči pro samoplátce, obraťte se prosím rovnou na terapeuty mimo zdravotní systém, kteří jsou obecně dostupnější. Pojišťovny neuhradí čas terapeuta, pokud na vstupní vyšetření nebo terapii nepřijdete. Budeme od Vás proto vyžadovat poplatek za pozdní zrušení schůzky – více informací zde

Více novinek
Přejít nahoru