Fokus Praha se připojil k iniciativě #EuropeanMentalHealthWeek

Organizace Mental Health Europe vyhlásila pro dny od 9. do 13. května Evropský týden pro duševní zdraví. V pořadí třetí ročník, který je na sociálních sítích prezentován pod hashtagem #EuropeanMentalHealthWeek, si klade za cíl mluvit otevřeně a s patřičnou naléhavostí o duševním zdraví mladých lidí. Ve Fokusu Praha bude toto téma rezonovat např. v rámci preventivního programu Blázníš? No a!který nabízí studentům středních škol i jejich vyučujícím edukativní workshopy, nebo během probíhající kampaně Svoboda uzdravuje.

„Psychické problémy u lidí ve věkové kategorii od 15 do 24 let se za poslední dva roky zdvojnásobily – a to zejména v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19. Další nejistotu a strach nepochybně přináší ruská agrese na Ukrajině a její celoplanetární důsledky. Proto je nutné se intenzivně věnovat duševnímu zdraví mladých lidí. Pokud to nyní zanedbáme, budeme mít v horizontu pěti let obrovský nárůst lidí s duševním onemocněním, kteří již budou v produktivním věku, ale nebudou například schopni zakládat rodiny nebo se dokonce sami o sebe postarat. Současná pasivita zejména v oblasti prevence, ale i podpory rozvoje odpovídajících služeb tak může vyústit v další problémy sociálního či ekonomického rázu,“ varuje Petr Hudlička, generální ředitel Fokusu Praha.

„Pandemie, válka na Ukrajině nebo energetická krize dopadají na fungování rodin a psychické zdraví dětí obzvlášť intenzivně. Jsme si vědomi této zvýšené zátěže, proto například hlavní město vydává 18 milionů korun na prevenci a pomoc dětem, což je o 60 % více ve srovnání s rokem 2019,“ říká radní pro sociální politiku a zdravotnictví Milena Johnová s tím, že letos schválené příspěvky umožní realizovat celou řadu programů a specializačního vzdělávání metodiků prevence ve školách.

Kampaň Svoboda uzdravuje

Milena Johnová také převzala záštitu nad kampaní Fokusu Praha s názvem Svoboda uzdravuje. Již v únoru byly v ulicích Prahy k vidění plakáty odkazující ke spotu, v němž je hlavním hrdinou mladý umělec bojující s příznaky duševního onemocnění. „Ta postava vlastně představuje člověka, který trpí schizofrenií nebo jinou duševní nemocí, která člověka hodně znejistí v jeho existenci. On si prochází procesem, kdy mu Fokus a lidi z něj pomohli najít pevnou půdu pod nohama. Umožnili mu více si důvěřovat, poskytli mu nějaké zázemí,“ popisuje symboliku příběhu herec Jáchym Sůra.

Alter ego hlavního hrdiny ztvárnil zkušený herec Miroslav Hanuš. „Prostřednictvím Mirka jsme vizualizovali těžké životní rozpoložení, které hlavní hrdina uvnitř sebe sama prožívá. Mohou to být bludy nebo tísně, které se mu zjevují či ho dokonce pronásledují. Mirek tak v různých situacích, různým způsobem ztvárnil projevy duševní nemoci, ať už konkrétní, nebo v obecné rovině něco, co nás psychicky trápí,“ vysvětluje autorka projektu a manažerka Fokusu Praha pro fundraising Kateřina Uhlířová.

Podle ní má být hlavním poselstvím zfilmovaného příběhu fakt, že nejdůležitější je o duševních potížích mluvit, nenechávat si je pro sebe. „Chtěli jsme poukázat i na to, jak je důležité všímat si lidí kolem sebe, ať už blízkých nebo kamarádů, protože díky tomu může být včas odhaleno, že se něco děje a že ten dotyčný by už třeba měl vyhledat i odbornou pomoc.“

Spot, na jehož vzniku se pod režijním dohledem Matěje Šámala podílely přední osobnosti české filmové tvorby jako např. Jan Baset Střítežský (kamera), Jan Vlček (scénografie) nebo Jan P. Muchov (hudba), bude k vidění ve čtvrtek 12. května na konferenci Děti a duševní zdraví, která se koná na Staroměstské radnici v rámci Evropského týdne pro duševní zdraví. Již nyní je také k vidění na YouTube kanálu Fokusu Praha.

Služby Fokusu Praha pro mladé

Již od roku 2005 Fokus Praha rozvíjí vzdělávací, zážitkový a interaktivní program primární prevence s názvem Blázníš? No, a!, který je určen pro pedagogy, třídní kolektivy, žáky a studenty ve věku 15 – 20 let. Program, na kterém nyní participují i další neziskové organizace, se postupně rozšířil po celé ČR a v současné době jej realizuje celkem 16 týmů.

Na program Blázníš? No, a! Fokus Praha navázal v loňském roce službou podporovaného vzdělávání – dostuduj.fit. Ta cílí na lidi starší 16 let, kteří žijí nebo studují v Praze a potýkají se během svého studia s psychickými obtížemi nebo duševní nepohodou. Je ale určena také jejich rodičům, spolužákům či pedagogům, kteří pro ně hledají odbornou pomoc.

Lidem nad 16 let a jejich blízkým nabízí Fokus Praha také okamžitou pomoc v průběhu psychické krize.  Podpora, kterou zajištuje krizový tým, může probíhat v rámci terénní práce, telefonicky nebo prostřednictvím online chatu.

S ohledem na narůstající počet mladých lidí s duševními problémy bude Fokus Praha snižovat věkovou hranici i pro klienty komunitních týmů a center duševního zdraví. Ta je u většiny služeb prozatím nastavena na 18 let, nicméně počítá se s jejím posunem na 16 let.

Více novinek
Přejít nahoru