Dům zotavení

Dům zotavení (Recovery house) představuje zcela jiný a v České republice ojedinělý formát služby, který je založen na svobodě a zároveň vlastní odpovědnosti, aktivitě a kreativním uchopení vlastního života. To platí pro obyvatele Domu zotavení i profesionály. Jde o komunitní zařízení, které podporuje proces zotavení a funguje na principu sdílení zkušeností a objevování způsobů, jak zvládat své obtíže.

Pokud byste se chtěli na vzniku této nové služby podílet, ozvěte se nám. V současné době hledáme do týmu Domu zotavení sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.

Principy Domu zotavení

Business and real estate concept on plaster background flat lay. hand building house with wooden blocks.

Dům zotavení je ideální pro lidi, kteří chtějí skutečně převzít odpovědnost za svůj život. Má jim poskytnout prostředí, ve kterém je možné

 1. individuálně intenzivně pracovat s vlastním příběhem;
 2. spolupracovat s odborníky v oblasti duševního zdraví, které si jednotlivec vybere jako svého partnera, v sdíleném procesu zkoumání osobních příběhů, narativů, strachů a nadějí;
 3. od začátku zapojit do procesu rodinné příslušníky, podporovatele a jiné důležité osoby/úřady, které mohou hrát klíčovou roli na cestě jednotlivce;
 4. vytvořit a posílit odolnost prostřednictvím pomoci jednotlivci bezpečně se vypořádat s životními těžkostmi a strachy;
 5. posílit sociální síť jednotlivce s cílem posílit pocit sounáležitosti, vzájemné důvěry a podpory.

Pobyt v Domu zotavení

 1. Dům zotavení je pobytový typ služby;
 2. Dům zotavení bude v lokalitě Praha 14 na Lehovci;
 3. Klienti zde mohou být dle potřeby, dle zahraničních zkušeností je ideální doba kolem půl roku;
 4. Klienti do Domu zotavení budou vybíráni na základě rozhovoru;
 5. Kapacita domu v pilotní fázi je 6 klientů;
 6. Klienti si budou hradit náklady spojené s pobytem.
Lehovec
Přejít nahoru